Meetpunt Klingele

Grensbepaling

HOME > LANDMEETKUNDE > Grensbepaling

Een grensbepaling of grensonderzoek is noodzakelijk voor het bepalen van de scheidingslijnen tussen de verschillende percelen. Hiervoor dient de landmeter-expert ook een perceelmeting uit te voeren van het betreffende terrein.

Vervolgens onderzoekt de landmeter-expert de perceelsgrenzen op basis van eerdere meetplannen, aktes, rooilijnplannen van de betreffende wegen, trage wegen, eigen opmetingen, …

Nadien gaan we over tot de opmaak van het gevraagde plan: 

Grensbepaling

Bij een afpaling voert een landmeter metingen uit om de exacte locatie van de grenspunten van het perceel te bepalen en deze vervolgens te markeren door middel van grenspalen (=fenopalen).

Een splitsingsplan is een plan dat de opdeling van een grond in meerdere afzonderlijke delen regelt. Meestal met als doel om de aparte delen afzonderlijk te verkopen of te gebruiken.

Een innameplan is een plan dat wordt opgesteld door een organisatie of een persoon om een bepaald project te realiseren waarbij men extra openbare ruimte creëert. Het plan beschrijft welke percelen worden ingenomen en de respectievelijke grootte ervan.

Een onteigeningsplan is een plan dat wordt opgesteld door een overheidsinstantie om de grond of eigendommen van een individu of organisatie te onteigenen voor een openbaar doel.

Een rooilijnplan is een plan dat de grenzen bepaalt waarbinnen gebouwen mogen worden opgericht langs de openbare weg of langs openbaar domein. Het plan beschrijft de precieze locatie van de rooilijn.

Een muurovername vindt plaats wanneer een eigenaar van een aangrenzende woning een muur die zich deels of volledig op de eigendom van de buur bevindt, overneemt.

Grensbepaling nodig?

Ben je op zoek naar een landmeter-expert, dan ben je bij Meetpunt Klingele aan het juiste adres. Als deskundige bezorgen wij jou een verzorgd en duidelijk plan. Vraag hieronder je offerte op maat aan en wij helpen je graag verder.

landmeter-expert