Meetpunt Klingele

Landmeetkunde

HOME > LANDMEETKUNDE

Een landmeter brengt de bestaande toestand van percelen in kaart.  Namelijk door het inmeten van gebouwen, straten, hoogtes, … De wetenschap die zich hierachter bezighoudt, voor het bepalen van de onderlinge posities op het aardoppervlak noemt men landmeetkunde. Na het inmeten verwerkt de landmeter vervolgens de ingewonnen data op kantoor. Tot slot kan de landmeter het gevraagde plan opmaken en opleveren aan de klant.

 

Het beroep van landmeter-expert is in België door de wet beschermd. Waardoor bepaalde activiteiten enkel en alleen een landmeter mag uitvoeren. Bijvoorbeeld het afpalen van een terrein, het opmaken en ondertekenen van plannen met betrekking tot het bepalen van grenzen en alle aktes en processen-verbaal welke de grondeigendom identificeren.

Als landmeter-expert kunnen wij volgende diensten aanbieden: opmaken van een basisakte voor mede-eigendom, grensbepaling uitvoeren, opmeten van een perceel, prekadastratie aanvragen, uitzetting uitvoeren, opmaken van een verkaveling, plaatsbeschrijving, … 

Landmeetkunde

In een mede-eigendom is een basisakte verplicht voor het regelen  van de eigendomsrechten van de mede-eigenaars.

 

Een basisakte bevat de beschrijving van de privatieve en gemeenschappelijke delen. Aan ieder privatieve eenheid is namelijk een bepaald aandeel van de gemeenschappelijke delen verbonden. Zodoende duidelijkheid te scheppen wie er precies hoeveel moet bijdragen in de gemeenschappelijke kosten, om zo latere discussies te vermijden.

Een grensbepaling of grensonderzoek is noodzakelijk voor het bepalen van de scheidingslijnen tussen de verschillende percelen.

 

Eens de landmeter de gevraagde grenzen bepaald heeft, gaan we vervolgens over tot de opmaak van het plan: 

Wens je een opdeling van een perceel in verschillende bouwgronden? Dan maken wij een nieuwe omgevingsvergunning (aanvraag nieuwe verkaveling) aan in het Omgevingsloket. 

 

In samenspraak met de gemeente bekijken we samen wat er mogelijk is voor jouw specifiek terrein. We bepalen immers de beste verdeling van de verschillende kavels, de bouwzones, de stedenbouwkundige voorschriften, … 

Een perceelmeting is een meting die een landmeter uitvoert om de exacte afmetingen en grenzen van een stuk land of perceel vast te stellen. Specifiek gaat dit over het meten van hoogtepunten, gebouwen, straten, grachten, afsluitingen, …

 

Daarna gaat de landmeter de data verwerken tot een verzorgd en duidelijk plan.

Prekadastratie is een proces waarbij een voorlopige registratie wordt gemaakt van onroerend goed voordat het officieel wordt geregistreerd bij het kadaster. 

 

Wens je bijvoorbeeld een perceel te wijzigen of splitsen dan ben je verplicht tot prekadastratie.

Ben je op zoek naar een plaatsbeschrijving waarbij een landmeter de staat van het onroerend goed vastlegt? 

 

Wij maken een deskundig verslag op met de beschrijving van de huidige toestand van alle kamers, vergezeld van foto’s. We maken dit verslag op bij in-/uittrede van de huurder en bij aanvang  van werkzaamheden.

Bij een uitzetting is een landmeter verantwoordelijk voor het uitzetten van de grenzen van een stuk land op basis van de juridische eigendomsdocumenten. Dit houdt in dat de landmeter de exacte locatie van de grenzen van het stuk land vaststelt en deze markeert.

Landmeter-expert nodig?

Ben je op zoek naar een landmeter-expert, dan ben je bij Meetpunt Klingele aan het juiste adres. Als deskundige bezorgen wij jou een verzorgd en duidelijk plan. Vraag hieronder je offerte op maat aan en wij helpen je graag verder.

landmeter-expert