Meetpunt Klingele

Rooilijnplan

Rooilijnplan Een rooilijnplan is een plan dat de grenzen bepaalt waarbinnen gebouwen mogen worden opgericht langs de openbare weg. Het plan beschrijft de precieze locatie van de rooilijn, die aangeeft waar een gebouw mag worden gebouwd zonder de openbare ruimte te overschrijden. Een rooilijn is een grens tussen het huidige openbare domein en de private […]

Rooilijnplan Meer lezen »

Onteigeningsplan

Onteigeningsplan Een onteigeningsplan is een plan dat de landmeter opstelt in opdracht van een overheidsinstantie om de grond of eigendommen van een individu of organisatie te onteigenen voor een openbaar doel. Zoals bijvoorbeeld de aanleg van een weg, spoorlijn, nutsvoorzieningen of andere publieke projecten.   Het onteigeningsplan beschrijft de locatie van de grond of eigendommen

Onteigeningsplan Meer lezen »

Innameplan

Innameplan Een innameplan is een plan dat wordt opgesteld door een organisatie of een persoon om een bepaald project te realiseren waarbij men extra openbare ruimte creëert. Het plan beschrijft welke percelen worden ingenomen en de respectievelijke grootte ervan.   Met behulp van een opgemaakt plan kan de overheid bepaalde stroken voortuin onteigenen. Het gaat

Innameplan Meer lezen »

Muurovername

Muurovername Een muurovername vindt plaats wanneer een eigenaar van een aangrenzende woning een muur die zich deels of volledig op de eigendom van de buur bevindt, overneemt. In de meeste gevallen is de muur een scheidingsmuur tussen twee gebouwen of tussen twee percelen. Als de muur op de eigendom van de buur staat, moet je toestemming

Muurovername Meer lezen »

Afpaling

Afpaling Bij een afpaling voert een landmeter metingen uit om de exacte locatie van de grenspunten van het perceel te bepalen en deze vervolgens te markeren door middel van grenspalen (=fenopalen).   Tijdens een afpaling zal de landmeter vaak originele grensdocumenten raadplegen, zoals eigendomsakten en plannen, om een nauwkeurig beeld te krijgen van de grenzen

Afpaling Meer lezen »

Verkaveling

Verkaveling Een nieuwe omgevingsvergunning (aanvraag nieuwe verkaveling of bijstelling verkaveling) is verplicht voor: Een splitsing van een perceel in verschillende bouwgronden (eventueel met oog op verkoop) Een splitsing van een perceel voor het vestigen van vruchtgebruik of recht van opstal? De bestaande verkavelingsvoorschriften wijzigen Kortom maken we voor een omgevingsvergunning plannen op conform de vereiste

Verkaveling Meer lezen »

Uitzetting

Uitzetting Bij een uitzetting is een landmeter verantwoordelijk voor het uitzetten van de grenzen van een stuk land op basis van de juridische eigendomsdocumenten. Dit houdt in dat de landmeter de exacte locatie van de grenzen van het stuk land vaststelt en deze markeert. Een uitzetting kan de landmeter uitvoeren in verschillende situaties, zoals bij

Uitzetting Meer lezen »

Prekadastratie

Prekadastratie Prekadastratie door een landmeter is een proces waarbij een voorlopige registratie wordt gemaakt van onroerend goed voordat het officieel wordt geregistreerd bij het kadaster.   Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen, zoals de eigenaar, de architect, de aannemer en de overheid op de hoogte zijn van de geplande eigendomsgrenzen

Prekadastratie Meer lezen »

Perceelmeting

Perceelmeting Een perceelmeting is een meting die een landmeter uitvoert om de exacte afmetingen en grenzen van een stuk land of perceel vast te stellen. Specifiek gaat dit over het meten van hoogtepunten, gebouwen, straten, grachten, afsluitingen, … Perceelmetingen worden vaak uitgevoerd in opdracht van eigenaren van onroerend goed, overheden of projectontwikkelaars. Bij een perceelmeting

Perceelmeting Meer lezen »

Grensbepaling

Grensbepaling Een grensbepaling of grensonderzoek is noodzakelijk voor het bepalen van de scheidingslijnen tussen de verschillende percelen. Hiervoor dient de landmeter-expert ook een perceelmeting uit te voeren van het betreffende terrein. Vervolgens onderzoekt de landmeter-expert de perceelsgrenzen op basis van eerdere meetplannen, aktes, rooilijnplannen van de betreffende wegen, trage wegen, eigen opmetingen, … Nadien gaan

Grensbepaling Meer lezen »